Raspis V kola i završni turnir Zimske lige 2023/24 održava se 23. ožujka 2024. godine

 

Raspis V kola i završni turnir Zimske lige 2023/24

 

Datum održavanja: Subota, 23. ožujka 2024. godine

MJESTO ODRŽAVANJA: Golf vježbalište Stobreč

PRAVO SUDJELOVANJA: Članovi Kluba sa plaćenom članarinom

NAČIN IGRE: Stableford + bruto za sve skupine. Bodovanje (Zbroj 2/3 neto bodova +1/3 bruto bodova)

DAME I GOSPODA  – 3 skupine:

A: cHCP 0-11,9

B: cHCP 12-23,9

C: CHCP 24-36

START: Cannon start:  Subota 09:30 sati

RUČAK: Subota 12:30

KOTIZACIJA I PRIJAVE: Ručak i proglašenje pobjednika po skupinama nakon turnira. Prijave se primaju putem e-maila: uprava@golfsplit.hr, 22. ožujka 2024. godine (petak) do 17:00 sati.

Lista sa flightovima : 22. ožujka 2024. godine, iza 19:00 sati na stranici kluba i na oglasnoj ploči

STARTNINA: plaćena prilikom prvog kola

GREEN FEE: Prema važećem cjeniku. Vrijede godišnje i mjesečne karte

PRAVILA: The R&A Golf club of St. Andrews, lokalna pravila

NATJECATELJSKI ODBOR: Vicencije Biuk,  Kristina Šiljić, Tonći Siriščević

Prijava za V kolo i završni turnir Zimske lige 2023/24

 

PRIJAVLJENI NATJECATELJI ZA V KOLO ZIMSKE LIGE

Redni broj PREZIME IME HCP
1 TONĆI SIRIŠČEVIĆ 23
2 MILE JERKUNICA 13
3 RUŽIĆ MARIO 15
4 SLOBODAN BEŠLIĆ 19
5 JOSIP LOVRIĆ 2
6 VICENCIJE BIUK 8
7 IVICA DELAŠ DI
8 MILJENKO VLADOVIĆ DI
9 JESENKO BEŠČEC 29
10 SILVIJE MATIĆ 16
11  KRISTINA ŠILJIĆ 24
12 SANJA KUMRIĆ BEŠČEC 36
13 IVAN JURIĆ 14
14 ANTE JURIĆ 7
15 DAVOR MATIĆ 8
16 VIBOR BARAĆ 12
17 ALEKSANDAR DEIDINGER 14
18 JURISLAV URSIĆ 10

STARTNA LISTA V KOLO ZIMSKA LIGA 2023/24

 

STARTNA LISTA V KOLO ZIMSKA LIGA 2023/24
1. TEE OFF 4. TEE OFF
Redni broj Ime i Prezime Redni broj Ime i Prezime
1 JOSIP LOVRIĆ ANTE JURIĆ
2 VICENCIJE BIUK TONĆI SIRIŠČEVIĆ
3 SILVIJE MATIĆ MILE JERKUNICA
4
2. TEE OFF 5. TEE OFF
Redni broj Ime i Prezime Redni broj Ime i Prezime
1 DAVOR MATIĆ 1 JURISLAV URSIĆ
2 IVAN JURIĆ 2 SLOBODAN BEŠLIĆ
3 ALEKSANDAR DEIDINGER 3  KRISTINA ŠILJIĆ
4 4
3.TEE OFF 6. TEE OFF
Redni broj Ime i Prezime Redni broj Ime i Prezime
1 VIBOR BARAĆ 1 SANJA KUMRIĆ BEŠČEC
2 RUŽIĆ MARIO 2 IVICA DELAŠ
3 JESENKO BEŠČEC 3 MILJENKO VLADOVIĆ
4 4

 

REZULTATI V KOLA ZIMSKE LIGE 2023 /24

 

IME I PREZIME REDNI BROJ cHCP UDARCI NETTO BRUTO BRUTO 1/3 NETO 2/3 TOTAL SCORE
TONĆI SIRIŠČEVIĆ 1 23 89 34 14 27,06
MILE JERKUNICA 2 13 74 31 20 27,06
RUŽIĆ MARIO 3 15 92 25 13 20,79
SLOBODAN BEŠLIĆ 4 19 96 25 13 20,79
JOSIP LOVRIĆ 5 2 80 22 20 21,12
VICENCIJE BIUK 6 8 83 24 17 21,45
IVICA DELAŠ 7 36 98 37 12 28,38
MILJENKO VLADOVIĆ 8 36 99 36 6 25,74
JESENKO BEŠČEC 9 29 84 44 17 34,65
SILVIJE MATIĆ 10 16 82 34 21 29,37
 KRISTINA ŠILJIĆ 11 24 96 28 7 20,79
SANJA KUMRIĆ BEŠČEC 12 36 0 0 0 0
IVAN JURIĆ 13 14 87 27 16 23,1
ANTE JURIĆ 14 7 77 29 22 26,4
DAVOR MATIĆ 15 8 79 29 22 26,4
VIBOR BARAĆ 16 12 81 30 19 26,07
ALEKSANDAR DEIDINGER 17 14 79 35 22 30,36
JURISLAV URSIĆ 18 10 73 37 28 33,66

UKUPNI POREDAK PO BODOVIMA I SKUPINAMA NAKON ZAVRŠNOG TURNIRA ZIMSKE LIGE 2023/24

 

IME I PREZIME UKUPNO BODOVA GRUPA
JURISLAV URSIĆ 141,9 A
ANTE JURIĆ 128,04 A
MILE JERKUNICA 127,05 B
SILVIJE MATIĆ 126,06 B
STIPE ZRNO 119,13 B
VICENCIJE BIUK 110,88 A
ALEKSANDAR DEISINGER 110,88 B
SLOBODAN BEŠLIĆ 107,58 C
MARIO RUŽIĆ 102,96 B
TONĆI SIRIŠČEVIĆ 102,63 C
KRISTINA ŠILJIĆ 99 C
IVAN JURIĆ 98,34 B
JESENKO BEŠČEC 97,35 C
JOSIP LOVRIĆ 89,43 A
MLADEN MUŠURA 63,69 A
MIRO DUJMOVIĆ 61,38 C
DAVOR MATIĆ 60,39 A
JADRANKA MRČELA 58,08 B
DUŠKO WOLF 56,76 C
SANJA KUMRIĆ BEŠČEC 55,44 C
SILVANA RISTIĆ 38,61 C
DOMAGOJ ALJINOVIĆ 33,66 A
MATE GALIĆ 30,69 A
LUKA RADMAN 29,37 B
IVICA DELAŠ 28,38 C
ŽELJKO RISTIĆ 27,39 C
VIBOR BARAĆ 26,07 B
MILJENKO VLADOVIĆ 25,74 C
Scroll to Top