Lokalni GVSS

LOKALNI  HCP ČLANOVA GK SPLIT 1700

 

REDNI BROJ IME I PREZIME LOKALNI HCP
1  ŽELJKO VUČEMIL 2
2  MLADEN MUŠURA 2.2
3  TIHO PARLOV 2.2
4  ANTE BULJAN 3.2
5  BRANIMIR KLJAJIĆ 3.3
6  ROBERT JENKO 3.9
7  JOSIP VUČEMIL 4
8  MURAT HOT 4.2
9 LUKA BABIĆ 4.8
10  JOSIP LOVRIĆ 4.8
11  MATEO KNEŽEVIĆ 6.4
12  JURISLAV URSIĆ 6.4
13 DOMAGOJ ALJINOVIĆ 7.2
15  ZORAN PALAMETA 7.3
14  IVAN KALINIĆ 7.4
16 DAVOR MATIĆ 8.2
17  ANĐELKO ŠOŠIĆ 8.6
18  MILAN LEŠINA 8.7
19  MATE GALIĆ 9
20  MICHAEL CASPER 9
21 VLATKO MUSTAPIĆ 9.2
22  IVAN TOMIĆ 9.2
27  ALEKSANDAR DEISINGER 9.4
29  NIKŠA VLADISLAVIĆ 9.4
23  BORO RAJIĆ 9.5
24 DRAGO BANOVIĆ 9.6
25 SLOBODAN ŽANETIĆ 9.9
26  ANTE JURIĆ 10.2
28 PETAR MARDEŠIĆ 10.4
30 SRĐAN MIHALJEVIĆ 10.5
31 NINA BANOVIĆ 10.5
32 STIPE ZRNO 11
34 MILJENKO KARDUM 11.2
35  JOZO KNEŽEVIĆ 11.2
36  LUKA RADMAN 11.2
37  TOMISLAV ŠIŠKO 11.2
33  VICENCIJE BIUK 11.4
38 TONI FRUA 12
39  DAVOR MLADINA 12.2
40 HELMUT WAGNER 12.3
41  ZDESLAV VLADOVIĆ RELJA 12.6
42  IVICA ČULIĆ 12.9
43  ANTUN TIJARDOVIĆ 13
44  MARIJA VUČEMIL 13
45  VEDRAN JURAČ 13.3
46 ZVONIMIR FILIPOVIĆ 13.5
47  IVICA SVEN GUZIĆ 13.9
48  BORIS VINČIĆ 14.3
49  NEVEN FRUA 14.9
50 SILVIJE MATIĆ 15.4
51 NAJDA BAUK 15.4
94 DOMINIK MUŠURA 16
52 ANTE BULIĆ 16.7
53  VLADIMIR DUGANDŽIĆ 17.1
54  BISERKA RADOSAVLJEVIĆ 17.3
55  MILE JERKUNICA 17.4
56  IVAN JURIĆ 17.5
57  MLADEN ŠARLIJA 17.8
58 ALEN ČALJKUŠIĆ 18.5
68  LUKA ŠTIMAC 18.5
59 HRVOJE BRAČIKA 19.4
60 UMBERTO MARUŠIĆ 19.9
61 STANISLAV MLADINIĆ 20.1
82 DUŠKO WOLF 20.9
62 MARIJAN BEKAVAC 21
63 JADRANKA MRČELA 21
64  MIRANDA SURIĆ 21.1
65 MATEA MRKONJIĆ 21.7
72  MARIO RUŽIĆ 21.9
66  ZLATKO TOMŠIĆ 22
67  HRVOJE VARNICA 22.2
69  KRISTINA ŠILJIĆ 23.1
70 LJILJANA MARUŠIĆ 23.5
71  ALEN SOLDO 24
73 JOZO MANDIĆ 25
74 TIN MATIĆ 25
75 FANI ALJINOVIĆ 25.1
76 ANDREA ZEČEVIĆ 25.5
77 ANKA WAGNER 26
78 MIRJANA ŽANETIĆ 26
79 LJUBO ŽULJEVIĆ 26
80  MLADEN PERIĆ 26.5
81  TONKO PETRIĆ 26.5
83 LIDIJA HAINES 27
84 IVANA DUJMOVIĆ 27
85 LJILJANKA MANDIĆ 28
86  MAJA ŠARLIJA 30
87  BORKA GRGUREVIĆ 30.5
88 SREĆKO ZURIĆ 31.5
89 JOHN HAINES 34
90 ANDREA ČVRLJAK 35
91 ARNOLD ČVOROVIĆ 35.5
92 ROZANA ČVOROVIĆ 35.5
93 NIKŠA BOROVAC 36
94 ZORAN DELIĆ 36

 

Na sljedećem linku možete pogledati lokalni hendikep sortiran po abecedi.

Lokalni hendikep po abecedi- ažuriranje 2.1.2022.