Rezultati memorijala “Branko Memiš 2017”

 

pobjednici turnira
Pobjednici turnira memorijal “Branko Memiš 2017”

1. Brutto i pobjednik turnira – Josip Lovrić – 28

1. A – Davor Matić – 26

2. A – Jurislav Ursić – 26

3. A – Ivan Kalinić – 24

1. B – Nikša Vladislavić – 27

2. B – Davor Mladina – 25

3. B – Miljenko Kardum – 25

1. C – Stanislav Mladinić – 15

2. C – Boro Rajić – 14

3. C – Ljiljana Marušić – 11

Ukupni rezultati turnira i promjene lokalnog HDCP-a:

R.B Ime i prezime Bruto rezultat HDCP/novi HDCP
1.  Josip Lovrić 28 6,1 ( + 0,1 ) 6,2
2.  Nikša Vladislavić 27 16,3 ( – 2,1 ) 14,2
3.  Jure Ursić 26 9,1 np
4.  Davor Matić 26 9,7 np
5.  Davor Mladina 25 16 ( – 1,5 ) 14,5
6. Miljenko Kardum 25 13 ( – 0,6 ) 12,4
7.  Ivan Kalinić 24 8,9 ( + 0,1 ) 9,0
8.  Ivan Lončar 24 GOST
9.  Ivan Čulić 23 12,6 np
10.  Milan Lešina 22 16,8 ( – 0,3 ) 16,5
11.  Domagoj Aljinović 22 11,5 ( + 0,1 ) 11,6
12.  Mate Galić 22 11,5 ( + 0,1 ) 11,6
13.  Antun Tijardović 21 12,6 ( + 0,1 ) 12,7
14.  Anđelko Šošić 21 8,4 ( + 0,1 )  8,5
15.  Mario Mandurić 21 GOST
16.  Biserka Radosavljević 19 20,6 ( – 1,2 ) 19,4
17.  Zvonimir Filipović 19 13,3 ( + 0,1 ) 13,4
18.  Zdeslav Vladović 18 15,4 ( + 0,1 ) 15,5
19.  Neven Surić 18 16,3 np
20.  Stanislav Mladinić 15 24 ( – 1,2 ) 22,8
21.  Boro Rajić 14 21,9 np
22.  Vedran Jurač 13 20,8 np
23. Helmut Wagner 13 12 ( + 0,1 ) 12,1
24.  Ljiljana Marušić 11 22,6 np
25.  Umberto Marušić 10 22,6 np
26.  Fani Aljinović 10 28,5 ( – 1,0 ) 27,5
27.  Kristina Šiljić 10 26,5 ( – 0,5 ) 26,0
28.  Tamara Matić 9 36 ( – 5,5 ) 30,5
Scroll to Top