Raspis za turnir “memorijal Branko Memiš 2017”

GK SPLIT 1700 organizira tradicionalni turnir

Memorijal BRANKO MEMIŠ

Naziv:   Otvoreni turnir „Memorijal Branko Memiš“

Datum održavanja: Subota, 30.09.2017.              

Mjesto održavanja: teren GVSS

Start: 9:30 sati

Organizator: GK ‘SPLIT 1700’ – Split

Način igre: Stableford brutto, 18 rupa

Pravila: The R&A Golf Club of St. Andrews, lokalna pravila

Natjecateljski odbor: Zdeslav, Jure, Neven

Pravo sudjelovanja:  svi prijavljeni sa aktivnim statusom igrača za 2017 godinu

Nagrade:

Brutto – gospoda pobjednik turnira

grupa A:  1.2.3. mjesto brutto

grupa B:  1.2.3. mjesto brutto

grupa C:  1.2.3. mjesto brutto

Prijave: najkasnije ČETVRTAK 28.09. do 20,00 sati na web stranici Kluba

Lista sa flightovima 29.09.u 14,00 sati na oglasnoj ploči kluba i na web-u.

Green fee: po važećem cjeniku terena

Startnina:  100,00 kn,uključuje zajednički ručak nakon turnira

R.B Ime i prezime Handicap
1  Nikša Vladislavić  
2  Vedran Jurač  
3  Ljiljana Marušić  
4  Umberto Marušić  
5  Zdeslav Vladović  
6  Jure Ursić  
7  Josip Lovrić  
8  Ivan Kalinić  
9  Milan Lešina  
10  Fani Aljinović  
11  Domagoj Aljinović  
12  Neven Surić  
13  Ivan Lončar  
14  Antun Tijardović  
15  Biserka Radosavljević  
16  Kristina Šiljić  
17  Boro Rajić  
18  Mate Galić  
19  Anđelko Šošić  
20  Zvonimir Filipović  
21  Davor Mladina  
22  Stanislav Mladinić   
23  Mario Mandurić  
24  Ivan Čulić  
25  Davor Matić  
26  Tamara Matić  
27    
28    
29    
30    
Scroll to Top