Valentinovo open – Raspis

Raspis Valentinovo open 2023.

R.b.

IME I PREZIME

1.

Domagoj Aljinović

2.

Fani  Aljinović

3.

Ivan  Budimir

4.

Zdenka  Monterisi

5.

Srećko  Zurić

6.

Borka  Grgurević

7.

Slobodan  Žanetić

8.

Mirjana  Žanetić

9.

Ivana  Dujmović

10.

Miroslav Dujmović

11.

Miljenko   Kardum

12.

Jadranka  Mrčela

13.

Najda   Bauk

14.

Božo   Baturina

15.

Branimir  Kljajić

16.

Marušićn  Umberto

17.

Marušić  Ljiljana

18.

Buva   Iva

19.

Kalinić  Ivan

20.

Grubišić  Josip

 

Scroll to Top