Zimska liga 2017/2018 ( najava i pravilnik )

GK SPLIT 1700 organizira tradicionalnu

Z I M S K U   L I G U   2017/2018

Pravo sudjelovanja:   Članovi Kluba sa plaćenom članarinom

Datumi održavanja:

I kolo-       09.12.2017.

II kolo-     13.01.2018.

III kolo-    27.01.2018.

IV kolo-    10.02.2018.

V kolo-     24.02.2018.

VI kolo-    10.03.2018.

Završni Master turnir:  24.03.2018.

Mjesto održavanja: teren GVSS

Način igre: Stableford-bruto za sve skupine

GOSPODA 3 skupine:

A: cHCP 0-12,0

B: cHCP 12,1-24,0

C: cHCP 24,1-DI

DAME: 1 skupina

Pravila:   The R&A Golf Club of St. Andrews, lokalna pravila

Natjecateljski odbor: Jure Ursić,Zdeslav Relja,Neven Frua

Nagrade:        

1. mjesto A,B,C i dame-  pehar

2. mjesto A,B,C i dame- 3 košarice loptica

3. mjesto A,B,C i dame- 2 košarice loptica

                           

Bodovanje i redoslijed rezultata prema Pravilniku za igranje Zimske lige sa objavom na web stranici Kluba

Prijave: za sudjelovanje u Ligi do 08.12. kod Ivana sa plaćenom kotizacijom

Napomena: za svako kolo će biti poseban raspis na web stranici

Kotizacija: 100,00 kn koja uključuje pravo sudjelovanja u Ligi, nagrade te ručak na završnom Master turniru

Green fee: po važećem cjeniku terena

Startnina: po svakom kolu 30,00 kn (donacija GVSS)

(ručak se može dogovoriti sa Rižom osobno)

 

PRAVILNIK O IGRANJU ZIMSKE LIGE GK SPLIT 1700

2017-2018

MJESTO ODRŽAVANJA I PRAVO NASTUPA

Članak 1

Zimska liga GK Split 1700 (u daljnjem tekstu Liga)  za 2017/2018  igra se na GVSS, a pravo nastupa imaju svi članovi GK koji su ispunili  svoje obaveze prema Klubu- platili članaru.

Ligu se igra odvojeno za dame i za gospodu (3 skupine).

PRAVILA  NATJECANJA LIGE

Članak 2

Liga se igra u 2 dijela, i to:

–  redovna kola Lige (6 kola)

–  završni Master turnir

Sistem igranja je STABLEFORD – BRUTO za sve skupine.

Po završetku redovnih kola, pravi se konačan redoslijed na tablici (zbrajaju se 4 bruto najbolja rezultata)  te najboljih 24 imaju pravo nastupa na završnom Master turniru i to po slijedećem kriteriju:

GOSPODA    Skupina A:  8 najboljih

Skupina B:  10 najboljih

Skupina C:  2 najbolja

DAME 4 najbolje

Rezultati i redoslijed na završnom Master turniru se boduje po slijedećoj tablici:

Mjesto   Bodovi   

 1           100

2            90

3            80

4            70

5           60

6           50

7            45

8            40

9            35

10           30

Bodovi sa Masters turnira se zbrajaju sa ukupnim brojem bruto poena koji su osvojeni u redovnim kolima (max 4 najbolja rezultata) te se na osnovu sveukupnog zbroja bodova dobiva  konačni poredak Lige.

Liga se, kod dama igra u 1 skupini, a kod gospode, igra se u 3 skupine (A, B i C) , po klupskom HDCP-u , i to:

Skupina A:  cHCP     0-12,0

Skupina B:  cHCP   12,1-24,0

Skupina C:  cHCP   24,1-

i mjerodavan je cHCP sa kojim je igrač/ica igrao/la u  1 kolu Lige.  Igrač ima mogućnost da bira ukoliko želi igrati u višoj  skupini.

Rezultate i bodove će Natjecateljski odbor objavljivati na web stranici .

Natjecateljski Odbor Lige je odgovoran za tumačenje Pravilnika te rješavanje svih nejasnoća i eventualnih prigovora na igranje Lige.

UVJETI  PRIJAVE  I ODRŽAVANJA  MEČEVA

Članak 3

Pravo igranja Lige imaju svi članovi Kluba, prema čl.1 i  koji su uplatili kotizaciju za Ligu  u iznosu od 100,00 kn (uključuje svečani ručak na završnom master turniru).

Startnina za svako redovno kolo iznosi 30,00 kn (donacija za GVSS).

NAGRADE

Članak 4

Nagrade koje se dijele su slijedeće:

1 mjesto A,B,C i dame: pehar

2 mjesto A,B,C i dame: 3 košarica loptica

3 mjesto A,B,C i dame: 2 košarice loptica

Split, 20.11.2018.                                                                                         Natjecateljski                                                                                                                                      Odbor

 

Scroll to Top