Memorijal Branko Memiš – Raspis

Memiš_Raspis

PRIJAVE ZAKLJUČENE

 R.b.  Ime i prezime  l.hcp.
1. Srđan Mihaljević  8,0
2. Ivan Budimir  17,0
3. Marko Budimir  36,0
4. Petar Mardešić  9,3
5.  Jadranka Mrčela  13,8
6. Josip  Lovrić 0,0
7. Ante  Jurić 6,0
8. Duško  Wolf 33,0
9.    Žanetić  Slobodan 11,0
10. Tijardović Antun , Braco 13
11. Zurić  Srećko 32,5
12. Grgurević   Borka 36,0
13. Marušić  Ljiljana 25,5
14. Marušić  Umberto 23,5
15. Aljinović  Domagoj 7,2
16. Aljinović  Fani 25,1
17. Radman   Luka 9,0
18. Jurač  Vedran 9,0
19. Buva   Iva 36,0
20. Jurislav  Ursić 8,5
21. Matić Silvije 13,8
22. Deisinger  Aleksandar 12,5
23. Matić    Davor 8,3
24. Jerkunica  Mile 15,0
25. Ivica  Sven  Guzić 11,0
26. Vladislavić  Nikša 10,0
27. Baturina  Božo 36,0
28. Voloder  Miro 36,0
Scroll to Top